„Szczyt PRL-u lata 1968 – 1975
Rok szkolny 1968/1969

Rok szkolny 1969/1970

Rok szkolny 1970/1971


Rok szkolny 1971/1972

Rok szkolny 1972/1973


Dyrektor Wybraniec

Rok szkolny 1973/1974
Rok szkolny 1974/1975