Fragment kroniki szkolnej z roku 1945

Rok szkolny 1945/46
Do szkoły w roku 1945/46 uczęszczało:

15 klas pierwszych
4 klasy drugie
3 klasy trzecie

Razem młodzieży było 849 – z tego 683 chłopców i 166 dziewcząt.
Absolwenci – według zawodów:

7 fryzjerów
16 krawców
16 elektryków
20 metalowców
Rok szkolny 1946/47
Do szkoły w roku 1946/47 uczęszczało:

8 klas pierwszych
5 klas drugich
4 klasy trzecie

Razem młodzieży było 508 – z tego 327 chłopców i 136 dziewcząt.
Absolwenci – według zawodów:

17 fryzjerów
20 krawców
18 elektryków
26 metalowców
18 różne inne zawody

Rok szkolny 1947/48
Do szkoły w roku 1947/48 uczęszczało:

8 klas pierwszych
6 klas drugich
4 klasy trzecie

Razem młodzieży było 592 – z tego 452 chłopców i 140 dziewcząt.
Absolwenci według zawodów:

11 krawców
12 fryzjerów
23 elektryków
12 piekarzy
30 metalowców
Dekret z dnia 3 lutego 1947 roku wprowadza zasadniczą zmianę w ustroju szkoły, gdyż z Dokształcającej Szkoły Zawodowej, szkoła staje się typem szkoły średniej i otrzymuje nazwę „Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa”.

Rok szkolny 1948/49
Do szkoły w roku 1947/48 uczęszczało:

7 klas pierwszych
5 klas drugich
3 klasy trzecie

Razem młodzieży było 620 – z czego 415 chłopców i 205 dziewcząt.
Absolwenci według zawodów:

22 krawców
12 fryzjerów
31 metalowców
12 elektryków
15 budowlańców

Izba Rzemieślnicza w Katowicach zorganizowała wczasy dla uczniów i uczennic Publicznej Średniej Szkoły Zawodowej w Chorzowie.
Uczniowie, którzy mogli korzystać z tych wczasów musieli spełniać następujące warunki:

odznaczać się sumiennością i pilnością w pracy szkolnej i warsztatowej;
pochodzić ze środowiska robotniczego i chłopskiego i wykazywać się zaświadczeniem niezamożności rodziców lub ich opiekunów;
przedstawić zaświadczenie badania lekarskiego, że są wolni od chorób zakaźnych, a ich stan zdrowia wymaga odpoczynku w miejscowości letniskowej.

Na wyjazd zakwalifikowało się 37 uczniów i 10 uczennic. Natomiast z wczasów skorzystało 47 wychowawców tutejszej szkoły.
W dniu 24 września 1948 o godzinie 13:00 zgodnie z zarządzeniem Wiceprezydenta miasta Chorzowa odbył sie odbiór budynku szkolnego w Chorzowie przy ulicy Powstańców 6a po kapitalnym remoncie.
Parę zdjęć z lat 1956 – 1959 nadesłanych przez pana Joachima Bramorskiego