fizyka dla ciekawych...Przedmiotem matematyki jest rzeczywistość, matematyka jest uniwersalna: nie ma rzeczy, która byłaby jej obca. - Hugo Steihaus